Do czego odnosi się metodyka prince2? Jakiego rodzaju firmy są w stanie z niej korzystać? Kiedy jest najbardziej korzystna?

Metodyka prince2 to nowsza i bardziej zaawansowana wersja prince, która powstała w 1989 roku i została zbudowana w oparciu o metodykę PROMPT. Prince2 oficjalnie został przedstawiony w Londynie w 1996 roku, metodyka ta jest obecnie wykorzystywana jednocześnie przez duże światowe firmy, ale i małe firmy usługowe. Prosto ujmując, prince2 objaśnia “co” i “dlaczego” zostało zrobione w projekcie, nie daje jednak odpowiedzi “jak” to zostało zrobione.

szkolenie do egzaminu prince2

Autor: University of the Fraser Valley
Źródło: http://www.flickr.com

Umożliwia rozdzielenie projektu na bardziej małe i bardziej proste do zarządzania części. Umożliwia używanie szerokiego asortymentu specjalności a także działań, jakie są wymagane podczas realizacji projektu. Chodzi tu najbardziej o sprawy typowo biznesowe, zaczynając od powodów, dla których projekt zaczęto organizować, kończąc na jego zamknięciu. Ta metodyka wyróżnia etapy specjalistyczne lub techniczne, jakie są związane z tworzeniem produktu, a również etapy zarządcze, które występują jeden po drugim i pozwalają na lepsze sterowanie projektem, a również zmniejszają ryzyko, iż coś może pójść nie tak.

Jeśli poszukujesz pokrewnych informacji na taki wątek, to bez wahania zobacz to użyteczne omówienie (https://www.waliduda.pl/zakres-uslug/prawo-autorskie) – ono też okaże się dla Ciebie wartościowe.

Metodyka takiego typu stosuje technikę rozplanowania działań, raportowanie o wykorzystaniu zasobów a także planowanie jakości. Podstawą planowania jest identyfikacja i definiowanie koniecznych produktów, a dopiero w dalszej kolejności możemy analizować pracę. Prince2 (bonusy) właściwie rozróżnia osiem procesów, które są decydujące o powodzeniu projektu i definiuje, kto jest za nie odpowiedzialny. Każdy z procesów posiada mechanizmy, jakie zapewniają jakość. Metodyka prince2 rozdziela aktualne zarządzanie projektem, za jakie odpowiada kierownik projektu, od decyzji strategicznych, za jakie zaś odpowiada specjalnie powoływany w tym celu komitet sterujący.

egzamin prince2

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com

Dokładnie przedstawia role w zarządzaniu projektem, podział obowiązków oraz odpowiedzialności. Definiuje relacje z pozostałymi rolami w projekcie, nie dopuszcza do ich pomieszania. Prince2, to także procedury postępowania w awaryjnych sytuacjach – . Umożliwia więc to pełną kontrolę nad zastosowywanymi zmianami. Metoda takiego typu

w celu kontrolowania postępowania w pracy stworzyła strukturę elementów sterowania, jakie zorientowane są na produktach, wspomagane to jest przez raporty. Umożliwia to na zmiany planów, albo podejmowanie|lub podejmowanie najwłaściwszych działań korygujących.