Zarządzanie jakością w publicznych urzędach

Obecnie wiele wymagamy od samorządów. Realizują one wiele zadań na rzecz mieszkańców. Wymagania petentów rosną, chcemy być obsługiwani na identycznym poziomie jak ma to miejsce w sektorze prywatnym. Ponadto oczekujemy przejrzystości postępowań, chcemy znać wyznaczniki na których podstawie została wydana dowolna decyzja.

sprawdź wiecej

Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Wszystkie powyższe wymagania sprawiają, że koniecznym jest wprowadzenie w administracji publicznej sposobów zarządzania jakością znanych z firm prywatnych. Działania podobne podejmowane są również w segmencie publicznym. Podejmowane one są odgórnie. W dzisiejszych czasach wszelkie innowacje w dziedzinie usług publicznych mają swój początek w instytucjach UE, tak samo jest i tym razem. System CAF to unijny standard zarządzania jakością wykoncypowany celowo na potrzeby jednostek administracji publicznej i stopniowo wprowadzany w urzędach. Przeznaczony jest on dla jednostek wszystkich poziomów, począwszy od samorządów po jednostki centralne.

Spotkanie pracownicze

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Model tenże uwzględnia szczególne potrzeby tego rodzaju instytucji.

Ważne jest to, że dane, które zawiera ta witryna, Cię zafascynowały. Wejdź zatem na poniższy i przeczytaj na stronie (https://www.workservice.pl/praca/kierowca/niemcy/) omawiane wątki.

Składa się na niego parę składników, jednym z nich jest odnalezienie sprawnej metody kierowania. Wiadomo nie od dziś iż najbardziej efektywną strategią zarządzania jest zdolność delegowania obowiązków na pracowników, zatem takie działanie, które pomoże zrealizować zarazem cele podmiotowe pracowników jak i cele ogólne firmy czy instytucji. Nie jest to łatwe, dlatego od kadry decyzyjnej wymagane jest ciągłe rozwijanie kompetencji przywódczych (sprawdź polecaną stronę). Świetny lider umie tak przedstawić cele organizacji, iż podlegli mu pracownicy potraktują je jako własne co dodatnio wpłynie na jakość wykonywanych zadań. Manager ma zaprezentować ogólny zarys, cele do dokonania, natomiast resztę pozostawić pomysłowości pracobiorców. Prościej jednak to powiedzieć aniżeli zrobić, w związku z tym konieczne są co jakiś czas instruktaże dla kadry zarządzającej.

W powyższym celu warto wpisać w przeglądarce wyrażenie: rozwijanie kompetencji przywódczych, a odnajdziemy odpowiednie szkolenia. Jak pokazują badania gros zwierzchników nie potrafi we właściwy sposób zlecać obowiązków pracownikom, stąd przeciążenie pracą jak też wypalenie zawodowe które skutkują spadkiem skuteczności organizacji.